بخش فیزیو تراپی مرکز بهداشت صنعتی و سلامت کارکنان مجهز به دستگاه Shock Wave گردید.

بخش فیزیو تراپی مرکز بهداشت صنعتی و سلامت کارکنان مجهز به دستگاه Shock Wave  گردید.
Shock wave امواج صوتی میباشد که با میزان انرژی بالا و به صورت غیر تهاجمی و بدون دارو به بافت تحت درمان اعمال میشود.
 

 

 

 

 

دکتر قوام الدین رضوانی ، معاونت درمان مرکز بهداشت صنعتی و سلامت کارکنان در این خصوص بیان کرد:

این دستگاه در درمان تعدادی از بیماریهای ارتوپدی مانند خار پاشنه ، درد آرنج تنیس بازان ، درد ناحیه کمر ،کشیدگی تاندون ،انبساط عضلانی  کاربرد دارد.

مدت زمان درمان در این روش کوتاه و حد اکثر 5 تا 10 دقیقه بوده و بر اساس تحمل بیمار و پاسخگویی بافت تحت درمان، تعداد جلسات درمانی بین 3 تا 10 جلسه می باشد.

وی در ادامه توضیح داد:

درمان با این دستگاه فقط طبق تشخیص وتجویز پزشک متخصص ارتوپدی صورت می گیرد.

 

shock wave

 


۳ تیر ۱۳۹۱ ۱۴:۳۹