نتایج طرح پایش سلامت مدعوین همایش محیط زیست و ICT

نتایج طرح پایش سلامت مدعوین همایش محیط زیست و ICT
با هدف موضوع مهم سلامت کارکنان و به همت کادر پرستاری مرکز بهداشت صنعتی و سلامت کارکنان ، طرح پایش سلامت عملیاتی گردید .

 

 

مترون مرکز با اعلام نتایج طرح پاییز سلامت گفت : با اجرای صحیح پایش سلامت ؛ امید است بهره وری نیروی انسانی در مجموعه های مختلف و سطح آگاهی به منظور پیشگیری از بیماریها افزایش یابد . 

 حلاج ضمن بیان اینکه به طور متوسط کارمندان نیمی از عمر خود را در محیط کار سپری می کنند و بطور مداوم با شیوه های نادرست سلامت فردی و مواجهات بیماری زا برخورد دارند بر ادامه این روند تاکید نمود و ایشان را به بازدید روزانه از قسمتهای مختلف سایت مرکز بهداشت صنعتی و سلامت کارکنان که در زمینه طب کار و بهداشت خانواده و پزشکی نوین فعالیت می نماید دعوت نمود .

 

 

نتایج بدست آمده از بررسی پایش سلامت 163 نفر ( آقایان 116 نفر  و بانوان 47 نفر ) از مراجعین محترم بشرح زیر میباشد: 

قندخونBMI   فشارخون

۲۸ خرداد ۱۳۹۱ ۰۹:۴۶