دانستنی های سلامت دهان و دندان (بخش سوّم)

دانستنی های سلامت دهان و دندان (بخش سوّم)
آشنایی با اهمّیت دندانهای شیری
خیلی از افراد هنوز تصور میکنند که دندانهای شیری اهمیتی ندارند چرا که به زودی جایشان رابه دندانهای دائمی خواهند داد.

در صورتیکه این دندانها در زمانی که در دهان هستند ؛ وظایفی اساسی را بر عهده دارند  و بعضی از آنها تا سن دوازده سالگی هم در دهان باقی می مانند .

 عمده وظایف دندانهای شیری سالم به شرح زیر می باشد:

* اهمیت در جویدن وکمک به هضم بهتر غذا :

کودک در حال رشد به تغذیه مناسب نیاز دارد و جویدن غذا با دندانهای پوسیده امکان ندارد و سلامت کودک را به خطر می اندازد.

*اهمیت در تکلم و بیان صحیح حروف:

از لحاظ رفتاری کودک راحت تر با کودکان دیگر ارتباط بر قرار میکند.

*حفظ فضای لازم برای رویش دندانهای دائمی:

دندانهای شیری به عنوان راهنمای  رویش صحیح  دندانهای دائمی محسوب میشوند.

بنابر این اگر زودتر از دست بروند سبب جا به جایی و نا مرتب شدن دندانها ی دائمی به دلیل کمبود فضا خواهند شد که در درمان آن هزینه گزافی به خانواده ها تحمیل خواهد کرد.

همچنین در صورتیکه دندانهای شیری بیش از زمان لازم در دهان باقی بمانند ، باعث بروز مشکلات رویشی دندانهای دائمی می گردند.

 *کمک به رشد و تکامل صورت :

در صورتیکه دندانهای شیری زود کشیده شوند ، رشد فکی به درستی انجام نخواهد شد.

پوسیدگی های وسیع ، عفونت ها و ضربه به دندانهای شیری می تواند باعث تغییراتی از جمله تغییر رنگ ،نقص در شکل و فرم آناتومیکی و کج شدن جوانه دندانهای دائمی زیرین  خود شود.

*دندان شش سالگی و اهمیت آن :

این دندان اولین دندان آسیای دائمی می باشد که به دندان شش سالگی معروف استو زمان رویش آن هم در شش سالگی کودک  است.

*این دندان الگوی رویش سایر دندانها ی دائمی است و اگر در جای صحیح خود و در زمان مناسب نروید ، تقریبا می توان انتظار داشت که سایر دندانهای دائمی هم صحیح و مرتب رویش یابند.

* محل رویش آن پشت آخرین دندان شیری یعنی دندان آسیای دوم شیری است.

این دندان ، اولین دندان دائمی است و جانشین دندان شیری نمیشودو بدون افتادن دندان شیری رویش می یابد. لذا اکثر والدین تصور میکنند که این دندان شیری است و با این باور غلط که اگر دندان شیری  بیافتد ، دندان دیگری به جای آن میروید ، تلاشی برای تمیز و سالم نگهداشتن دندان

نمی کنند و این در حالی است که دندان شش سالگی اهمیت زیادی دارد  و باید تا پایان عمر در دهان  باقی بماند ، اما به علت عدم مراقبت  زودتر پوسیده شده و از بین می رود و مشکلات متعدد دندانی بعدی را ایجاد میکند.

 

مینا حسینی  مینا حسینی _ بهداشتکار دهان و دندان

۲۴ خرداد ۱۳۹۱ ۱۱:۳۲