دانستنی های سلامت دهان و دندان (بخش دوم)

دانستنی های سلامت دهان و دندان (بخش دوم)
آشنایی با دوره های دندانی و زمان رویش آنها

هر فرد در زندگی خود دو سری دندان دارد: دندانهای شیری و دندانهای دائمی
و سه دوره دندانی را پشت سر میگذارد:
*دوره دندانهای شیری.
*دوره دندانهای مختلط(دوره ای که دندانهای شیری به تدریج جای خود را به دندانهای دائمی میدهند
و در دهان کودک مخلوطی از دندانهای شیری و دائمی دیده میشود)
*دوره دندانهای دائمی.

جدول زمانی رویش دندانهای شیری و دائمی:

الف) دندانهای شیری:
*زمان رویش اولین دندان شیری : حدود شش ماهگی
*زمان تکمیل رویش دندانهای شیری: دو تا دو و نیم سالگی
*تعداد کل دندانهای شیری: بیست عدد(پنج دندان در هر نیم فک)
++اگر زمان رویش هر دندان شیری نسبت به زمان اصلی آن تقریبا 9 ماه به تاخیر بیافتد، باید به دندانپزشک مراجعه کرد.

 

دندان 

جدول زمانی رویش دندانهای شیری

 

 پیش میانی

پیش طرفی 

نیش 

آسیای اول

آسیای دوم

 فک بالا  12-8 ماهگی  13-9 ماهگی  22-16 ماهگی  19-13 ماهگی  33-25 ماهگی
 فک پائین  10-6 ماهگی  16-10 ماهگی  23-17 ماهگی  18-14 ماهگی  31-23 ماهگی

ب)دندانهای دائمی:
*زمان رویش اولین دندان دائمی: حدود 6 سالگی.
*زمان تکمیل دندانهای دائمی (به جز دندان های عقل): حدود 12 الی 13 سالگی
*تعداد کل دندانهای دائمی(با دندانهای عقل): 32 دندان (8د ندان در هر نیم فک)
* از حدود 5/5 تا 12 سالگی به تدریج دندانهای شیری لق شده و می افتند و معمولا 2-6 ماه پس از افتادن
هردندان شیری ، دندان دائمی جانشین، رویش می یابد و در دهان باقی می ماند.
*اگر زمان رویش هر دندان دائمی نسبت به زمان اصلی آن ،تقریبا دو سال به تاخیر بیافتد، ، باید به دندانپزشک مراجعه کرد.

 

دندان  

 

 

 پیش

میانی

 پیش

طرفی

 نیش

آسیای

کوچک

اول

آسیای

 کوچک

دوم

آسیای

 بزرگ

اول 

آسیای

بزرگ

دوم

آسیای

 بزرک

سوم

فک

بالا 

8-7 

سالگی 

9-8

سالگی

12-11

سالگی 

11-10

سالگی 

12-10

سالگی

7-6

سالگی

 13-12

سالگی

 21-17

سالگی

 فک

پائین

7-6

سالگی 

8-7 

سالگی 

 10-9

سالگی

12-10

سالگی 

 12-11

سالگی

7-6

سالگی

13-11

سالگی 

21-17

سالگی 

 

تفاوت های میان دندانهای شیری و دائمی

 معیار

دندان شیری

دندان دائمی

اندازه 

 کوچکتر

بزرگتر

 رنگ

 روشن ( سفید آبی )

 کدر ( سفید زرد )

 تاج

 کوتاهتر

بلندتر

 سطح جونده

 کوچکتر

بزرگتر

 

مینا حسینی

 

 

   مینا حسینی _ بهداشتکار دهان و دندان

۱۷ خرداد ۱۳۹۱ ۰۹:۱۲