دانستنی های سلامت دهان و دندان (بخش اول)

دانستنی های سلامت دهان و دندان (بخش اول)
آشنایی با قسمت های مختلف حفره دهان

-دهان و ساختمان دندان:
دهان اعمالی چون صحبت کردن ، خندیدن، چشیدن،گاز گرفتن، جویدن و بلعیدن را بر عهده دارد و اولین قسمت
از دستگاه گوارش است که از لب ها شروع و به حلق منتهی میشود.
اولین قدم در عمل گوارش غذا ، خرد کردن و جویدن مواد است که این وظیفه به عهده دندان ها می باشد.
هر یک از دندانها با شکل ویژه خود ، اعمال بریدن، پاره کردن ، نرم و له کردن غذا را انجام میدهند.
جویدن ، تکلم و حفظ زیبایی صورت سه وظیفه اصلی حفره دهان است.

_ساختمان دندان:
دندان از سه بخش کلی :تاج ،طوق و ریشه تشکیل شده و هر بخش لایه ها و سطوح مختلفی دارد .

دهان و دندان

 

تاج: قستی از دندان که در دهان مشاهده می شود ولایه سطحی آن مینا نام دارد که سخت ترین بافت در
بدن انسان است . مینا بقیه قسمت های نرم دندان را دربرابر آسیب ها محافظت میکند و اگر به علت پوسیدگی
یا ضربه از بین برود ، دندان آسیب پذیر می گردد.
در زیر مینا ، عاج دندان قرار دارد .این لایه نسبت به مینا از مقاومت کمتری برخوردار بوده و بطور کامل ،
مغز دندان را که حاوی رگ های خونی و اعصاب میباشد ،احاطه نموده است.
لایه پوشاننده سطح عاج در قسمت ریشه دندان سمان نامیده می شود.

بطور کلی دندانها توسط الیافی به استخوان فک چسبیده اند.استخوان فک نیز خود با لثه پوشیده شده است.
به مجموع لثه ، استخوان و الیافی که دندان را در استخوان نگه می دارد ، بافت های نگهدارنده دندان
می گویند.و در دهان سالم ، فقط لثه و تاج دندانها قابل رویت است.
دندانها دارای سطوح مختلف هستند:
_سطح خارجی: که در مجاورت لب یا گونه ها قرار دارد.
سطح داخلی: در دندانهای فک پایین ، سطحی که به طرف زبان و در فک بالا سطحی است که به طرف کام است.
سطح جونده: سطح رویی دندان که در دندانهای عقب ،پهن و دارای برجستگی و فرورفتگی است و در دندانهای
جلو تیز و برنده است.
سطوح بین دندانی: سطحی است که مجاور دندان کناری قرار میگیرد.هر دندان دو سطح کناری دارد.

 

مینا حسینی   مینا حسینی _ بهداشتکار دهان و دندان

۱۶ خرداد ۱۳۹۱ ۱۳:۵۳