جلسات ملاقات عمومی با مدیریت مرکز برگزار می شود

جلسات ملاقات عمومی با مدیریت مرکز برگزار می شود
دکتر محمد فرنقی زاد، مدیر کل مرکز بهداشت صنعتی و سلامت کارکنان گفت: به منظور ارتباط مستقیم با کارکنان و همچنین مراجعه کنندگان محترم و بررسی مسائل و مشکلات موجود، روزهای سه شنبه هر هفته از ساعت ۱۲-۱۳ جلسه ملاقات عمومی برگزار می گردد.

ضمنا همکارانی که تمایل به جلسه حضوری ندارند می توانند نقطه نظرات خود را از طریق پورتال ، بخش ارتباط با مدیریت مرکز، ارسال نمایند.

لازم به ذکر است همکاران محترم می توانند جهت هماهنگی با شماره تلفن ۸۸۹۶۹۴۹۴ تماس حاصل فرمایند.

۹ خرداد ۱۳۹۱ ۱۶:۱۹