همایش تقدیر ازپرستاران،دندانپزشکان و همکاران بخش آزمایشگاهی مرکز فوریت هابرگزارشد

همایش تقدیر ازپرستاران،دندانپزشکان و همکاران بخش آزمایشگاهی مرکز فوریت هابرگزارشد
همایش تقدیر ازپرستاران،دندانپزشکان و همکاران بخش آزمایشگاهی مرکز فوریت ها،در سالن شهید نصراللهی ساختمان مرکزی زیرساخت برگزارشد

 به گزارش دفتر روابط عمومی وامور بین الملل زیرساخت،دراین مراسم مهندس محمود  خسروی،مدیرعامل شرکت زیرساخت، با اشاره به اینکه حضرت زینب اسوه صبرو مقاومت است ؛گفت: پرستارباید مهربانتراز مادر باشد.
وی در بخش دیگری از سخنان خودتوجه به بخش آزمایشگاه در مرکز بهداشت صنعتی و سلامت  کارکنان را ضروری خواندوافزود:واحد آزمایشگاه در نوع خود می تواند هدایت گر و یا گمراه کننده بیمار باشد.
عضو هیات مدیره زیرساخت حلقه اتصال بین مسئولین زیرساخت وهمکاران مرکز فوریت هارا ضروری برشمردوادامه داد:با تجربه ای که سرپرست جدید مرکز فوریت هادارند؛ همکاری ایشان با این مرکز  منشاخیروبرکت خواهدشد.
دربخش دیگری از این مراسم دکتر فرنقی زادسرپرست مرکز فوریت ها،شیوه مدیریت جدید در مرکز بهداشت صنعتی و سلامت کارکنان رامدیریت مشارکتی عنوان کردو گفت:درصددهستیم در سال 91موضوع سلامت الکترونیک رادرشرکت اجرایی کنیم .
وی ادامه داد:از وظایف اصلی در مرکز بهداشت،موضوع آموزش است‌؛چراکه تاکنون دراین مرکز، بیشتر به درمان توجه شده است.
درپایان این مراسم ازهمه فعالان در بخش پرستاری،دندانپزشکی وآزمایشگاهی تقدیر شد.


۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۱ ۱۲:۰۰