درمانگاه تخصصی شهدای شرکت ارتباطات زیرساخت گشایش یافت

درمانگاه تخصصی شهدای شرکت ارتباطات زیرساخت گشایش یافت
درمانگاه تخصصی شهدای شرکت ارتباطات زیرساخت با حضور مسئولان و کارکنان این شرکت برای ارائه خدمات دندانپزشکی و بخش های تخصصی به کارکنان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت های تابعه گشایش یافت.

به گزارش دفتر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت ارتباطات زیرساخت در این درمانگاه  خدمات پزشکی  تخصصی دیگر شامل:  گوش و حلق و بینی،داخلی ،زنان و زایمان  و اعصاب و روان نیز طبق برنامه زمان بندی شده ارایه می شود.

 مهندس« محمود خسروی »مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت  در مراسم گشایش این مرکز گفت:راه اندازی  این درمانگاه در محوطه سید  خندان  که  مرکزتجمع  کارکنان شرکت ارتباطات  زیرساخت،وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت های تابعه است،امکان دسترسی نزدیک  و سریع به این خدمات را برای همکاران فراهم کرده است.

وی افزود: پیش از این  دوری  مرکز بهداشت  و صنعتی و سلامت کارکنان  شرکت ارتباطات زیرساخت  از محل تمرکز همکاران دسترسی انان را به خدمات  درمانی  محدود می کرد و از سوی دیگر به نحوی اداره می شد که عملا از مجموعه شرکت ارتباطات زیرساخت  دور افتاده بود و هماهنگی  با این شرکت نداشت.

مهندس خسروی با اشاره به این نکته که مرکز بهداشت  و صنعتی و سلامت کارکنان  شرکت ارتباطات زیرساخت  هم اکنون  با این شرکت هماهنگ است  و  و جود این مرکز یک امتیاز و فرصت برای شرکت ارتباطات زیرساخت است،تاکید کرد با نظم و هماهنگی جدیدی که در این مجموعه آغاز شده است  زمینه ارتقای سلامت همکاران  فراهم شده است .

در این مراسم دکتر فرنقی زاد مدیر کل مر کز  بهداشت صنعتی و سلامت کارکنان  شرکت ارتباطات زیرساخت گزارشی از اقدامات جدید در این مرکز ارایه داد.

درپایان این مراسم این درمانگاه توسط دکتر  نسیبه ال اسحاق فرزند شهید گشایش یافت.

در روزهای یکشنبه و سه شنبه متخصص داخلی ، روز شنبه متخصص زنان ، روز دو شنبه متخصص گوش و حلق و بینی و روز چهارشنبه  متخصص اعصاب و روان علاوه بر دندانپزشکان در این درمانگاه حضور خواهد داشت.

 

 

۶ خرداد ۱۳۹۱ ۱۲:۲۷