راههای رسیدن به آرامش

راههای رسیدن به آرامش
هرکه هستید و هر کجا زندگی می کنید، آرامش را به زندگی خویش دعوت کنید و آنرا در ذهن خود جایگزین سازید.
آرامش ذهنی
هرکه هستید و هر کجا زندگی می کنید، آرامش را به زندگی خویش دعوت کنید و آنرا در ذهن خود جایگزین سازید. اگر کلام و رفتار شما قرین آرامش باشد بدون شک این ویژگی به دنبای اطراف شما نیز سرایت خواهد کرد. بخاطر داشته باشید ، برای رسیدن وضعیت ،لازم است برخی قابلیتهای ویژه را در خود پرورش دهید و شرایط خاصی را در زندگی خویش ایجاد نمایید. رعایت نکات زیر مقدماتی است که به شما کمک می کند و در این مسیر گام بردارید.
راههای رسیدن به آرامش

یاد بگیرید که گاه مسائل را رها بسازید:
بدین معنی که به هر مسئله ای دائما" گره نخورید .وقتی همیشه و همه جا فکر مسائل خود هستید و به مرو ر آنها می پردازید ، در واقع همیشه بار اضافی را با خود حمل می کنید ، که این خود سبب ایجاد اضطراب و استرس در شما می گردد. بیاموزید که با یک ذهن رها و آزاد زندگی کنید . این امر به شما کمک می کند تا با هر محرک کوچک و یا مانع جزئی آشفته نشوید.
به خود و خدای خود ایمان داشته باشید:
اگر به خود و خدای خود ایمان داشته باشید ، براحتی از عهده مشکلات زندگی بر خواهید آمد و ثابت قدم و مطمئن در راه رسیدن به اهداف خود گام بر خواهید داشت.
مثبت اندیش باشید:
اگردیدگاه اندیشی نداشته باشید،همه چیز می تواند بی فایده و بی ثمر باشد. داشتن نگرش مثبت و امید ، بهترین سلاح در مقابل ترس واضطراب است.
نسبت به انتظارات و برنامه های خود واقع بین و منطقی باشید:
توانائیهای خود را در موقعیتهای خاص بشناسید و نسبت به عدم توانائیها و ضععفهای خود واقع بین باشید. هر چقدر نگرش شما نسبت به مسائل زندگی منطقی تر باشد، به آرامش بیشتری دست خواهید یافت.
نسبت به انسانها ، عشق بی قید و شرط خود را نثار کنید:
شما می توانید از دوستان ، همکلاسیهای خود شروع کنید. یاد بگیرید که آنها را بدون قید شرط دوست بدارید ، در مقابل ضعفهای آنها صبور باشید و خطاها و اهمال کاریهایشان را ببخشید. هر چقدر نسبت به دیگران بخشش بیشتری داشته باشید، احساس شادی وخرسندی بیشتری را تجربه خواهید کرد .
معنای فداکاری را لمس کنید:
دست بخشش داشته باشید،ولی انتظار بازگشت نداشته باشید. دیگران را به شیوه خودشان خوشحال کنید. به افراد بی پناه و یتیم و فقیرکمک کنید. برای آنهایی که خواهان یاری گرفتن از شما هستند پشت و پناه باشید، و بدون آن که منتی بر آنها نهید تکیه گاهشان باشید، هر چقدر بیشتر ببخشایید ، از الزامات و قید و بندها بیشتر رها خواهید شد.
افکار خود را بازسازی کنید:
درافکاروعقاید خویش نسبت به شخص خود، بازنگری کنید.بیاموزید در مقابل خویشتن صبور باشید وارزشها، استعدادها و مهارتهای خود را ارج نهید .خود را بدون هیچ قید وشرطی دوست بدارید. هر گونه ترس و تردید غیر منطقی که در مورد خود دارید کنار بگذارید. اگر دیدگاه مثبت و سالمی را در مورد خود داشته باشید، یاد خواهید گرفت که خود را بدون قید و شرط قبول داشته باشید.۱ خرداد ۱۳۹۱ ۱۴:۱۹