تعیین جنسیت با استخوان پا

تعیین جنسیت با استخوان پا
محققان دانشگاه کارولینای شمالی موفق به تعیین جنسیت اجسادی شدند که فقط استخوان‌های پای آن‌ها باقی است.

به گزارش ساینس ، این روش نه تنها در پزشکی قانونی کاربرد دارد بلکه به باستان‌شناسان نیز کمک می‌کند.
در این روش تعیین جنسیت فقط توسط استخوان‌های قوزک پا انجام می‌شود. استخوان های قوزک پا بسیار متراکم است و نسبت به استخوان های سایر بخش های بدن مقاومترند.

به دلیل اینکه این استخوان‌ها اغلب توسط کفش محافظت می‌شوند احتمال آسیب دیدن آنها کمتر است.

متخصصان پزشکی قانونی بر این باورند که با استفاده از این روش گام موثری در صحت اطلاعات به دست آمده از اجساد برداشته شده است.

در این تحقیقات 160 زن و مرد از پنج قاره مورد آزمایش‌ قرار گرفته‌اند و بررسی‌های انجام شده در طول، عرض و ارتفاع استخوان پای تمام آنان تقریباً نتایج یکسانی را دربرداشته است.

نتایج به دست آمده با استفاده از این روش در صددرصد موارد صحیح بوده است.

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۱ ۱۶:۲۲