برای نخستین بار در جهان صورت گرفت: ترمیم قرنیه چشم با سلول‌های بنیادی

برای نخستین بار در جهان صورت گرفت: ترمیم قرنیه چشم با سلول‌های بنیادی
محققان دانشگاه گوتنبرگ سوئد، برای نخستین بار در جهان موفق به کشت سلولهای بنیادی بر روی قرنیه آسیب دیده چشم و ترمیم آن شدند.

قرنیه آسیب دیده در صورت عدم درمان و پیوند، منجر به نابینایی بیمار می‌شود و سالانه نزدیک به 500 عمل پیوند قرنیه در سوئد و 100 هزار پیوند در سراسر جهان انجام می‌شود.

پیوند قرنیه تنها راه جلوگیری از نابینایی است و کمبود قرنیه اهدایی یکی از مشکلات جدی بیماران تلقی می‌شود؛ اما ترمیم قرنیه با سلولهای بنیادی امید تازه‌ای برای درمان ایجاد کرده است.

«هانسون چارلز» و «اولف استنوی» محققان آکادمی Sahlgrenska دانشگاه گوتنبرگ سوئد برای نخستین بار در جهان موفق به کشت سلولهای بنیادی بر روی قرنیه انسان شدند.

سلولهای بنیادی باعث توسعه رشد سلولهای اپیتلیال پس از 16 روز کشت در آزمایشگاه و پس از 6 روز کشت بر روی قرنیه شدند؛ سلولهای اپیتلیال عامل حفظ شفافیت قرنیه هستند.

«چارلز» این دستاورد را نخستین گام برای استفاده از سلولهای بنیادی در درمان و ترمیم قرنیه آسیب دیده عنوان می‌کند و با این روش، عمل جراحی و شرایط مراقبت در دوران نقاهت نیز آسان‌تر خواهد شد. 

نتایج این دستاورد پزشکی در مجله Acta Ophthalmologica منتشر شده است.

 /ب

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۱ ۱۶:۱۵