همایش مهر همزمان با روز جهانی ماما برگزارشد

همایش مهر همزمان با روز جهانی ماما برگزارشد
همایش مهر همزمان با روز جهانی ماما شنبه 16اردیبهشت ماه درسالن شهید نصراللهی زیرساخت برگزارشد

به گزارش دفتر روابط عمومی و اموربین الملل زیرساخت،همزمان با روز جهانی ماما،همایش مهرویژه بانوان همکار برگزارشد.

 در این همایش که به همت مرکز بهداشت صنعتی و سلامت کارکنان  و با همکاری اموربانوان شرکت زیرساخت  برگزارشد دکتر رهبرمتخصص زنان بر نقش کلیدی ماما در آغاز حیات انسان تاکید کردو گفت :زحمات ماما بیشتر مواقع درست و به جا دیده نمی شود.

وی با اشاره به اختلالات و بیماری های زنان گفت:آموزش سرطان های زنان از ابتدای دوران بلوغ  ضروری است.

در بخش دیگری از همایش حبیب زاده کارشناس مامایی توجه به  تست پاپ اسمیر درسلامت زنان را ضروری برشمردوافزود:باید به زنانمان آموزش دهیم که براحتی می توان با انجام تست پاپ اسمیر از درگیر شدن با سرطان های  زنان جلوگیری کنیم.

از دیگر مباحث مطرح شده در این همایش دوران یائسگی و عوارض آن بود که مورد بررسی قرارگرفت.

درپایان این مراسم ازماماهای فعال در مرکز بهداشت صنعتی و سلامت کارکنان زیرساخت تقدیر شد.

۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۱ ۱۲:۲۳