مراسم تقدیر از کارگران مرکز بهداشت صنعتی و سلامت کارکنان به مناسبت روز کارگر برگزار شد

مراسم تقدیر از کارگران مرکز بهداشت صنعتی و سلامت کارکنان به مناسبت روز کارگر برگزار شد
به مناسبت یازدهم اردیبهشت روز جهانی کارگر دکتر فرنقی زاد مدیرکل مرکز بهداشت به همراه سرپرستار ، معاون مرکز و رئیس مالی و اداری با حضور در محل کارکنان این مرکز ضمن تقدیر از زحمات آنان هدایا و لوح سپاس را اهداء کردند.

۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۱ ۱۲:۲۱