مسئولیت بخش دندانپزشکی مرکز بهداشت صنعتی و سلامت کارکنان به دکتر فیروزه عفافی واگذارشد

مسئولیت بخش دندانپزشکی مرکز بهداشت صنعتی و سلامت کارکنان به دکتر فیروزه عفافی واگذارشد
در راستای توجه وارتقاء خدمت رسانی، مسئولیت بخش دندانپزشکی مرکز بهداشت صنعتی و سلامت کارکنان به دکتر فیروزه عفافی واگذارشد

به گزارش خبرنگار دفتر روابط عمومی و امور بین الملل زیرساخت،با توجه به لزوم ساماندهی ،ارتقاء کیفیت و خدمت رسانی به همکاران به ویژه در بخش دندانپزشکی، مسئولیت این بخش به دکتر فیروزه عفافی واگذارشد.

دکتر عفافی از دندانپزشکان فعال وبا تجربه این مرکز با بیش از20سال سابقه کار است.

۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۱ ۱۱:۲۰