تلفن گویای مرکز بهداشت صنعتی و سلامت کارکنان راه اندازی شد

تلفن گویای مرکز بهداشت صنعتی و سلامت کارکنان راه اندازی شد
مدیرکل مرکز بهداشت صنعتی و سلامت کارکنان از راه اندازی تلفن گویای مرکزبهداشت صنعتی وسلامت کارکنان ،به شماره 64449 خبرداد.

به گزارش دفتر روابط عمومی و اموربین الملل زیرساخت،دکتر محمد رضا فرنقی زاد گفت:همکاران می توانند با شماره تلفن گویای  64449  و یا  تلفن قبلی مرکز فوریت ها ( 8 -88965083 ) تماس بگیرندو جهت ارتباط  به تلفن گویای مرکز متصل شوند.

وی ادامه داد:با اتصال به تلفن گویا بیمارتوسط پیغام راهنمایی می شود که برای دسترسی به بخش دندانپزشکی عدد1، رادیولوژی و سونوگرافی عدد2، آزمایشگاه،عدد3، اورژانس عدد4، قلب و عروق عدد5، ارتوپدی،فیزیوتراپی و مغزو اعصاب عدد6، جراحی عدد7  وسایر بخش های درمانی عدد8  را انتخاب کنند.

فرنقی زادتصریح کرد:دوبخش دندانپزشکی وسایر بخش های درمانی خود دارای زیرمجموعه هستند؛که با انتخاب عدد1  که دندانپزشکی است  می توانند جهت اخذ وقت دندان عدد1  وجهت جرم گیری ،جراحی لثه فک و صورت،ارتودنسی عدد2  راانتخاب کنند.

وی افزود:همچنین سایر بخش های درمانی که خود دارای کد 8  است به بخش های چشم پزشکی عدد1 ،گوش و حلق و بینی عدد2 ،زنان عدد 3 ،داخلی عدد 4 ،اطفال وواکسیناسیون عدد5  واعصاب وروان عدد6  تقسیم می شود.

مدیرکل  مرکز بهداشت صنعتی و سلامت کارکنان با اشاره به اینکه تلفن گویای کارکنان جهت راحتی وسهولت بیماران در برقراری ارتباط دوسویه با مرکز طراحی شده،گفت: اگر بخشی به هردلیلی پاسخگو نباشد، اپراتور بیماران را راهنمایی خواهد کرد.

۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۱ ۱۱:۱۷