همایش' تبسمی زیبا با حفظ بهداشت دهان و دندان'برگزارشد

همایش' تبسمی زیبا با حفظ بهداشت دهان و دندان'برگزارشد
همایش' تبسمی زیبا با حفظ بهداشت دهان و دندان'صبح امروز21فروردین ماه، درسالن شهید نصراللهی زیرساخت برگزارشد.

به گزارش دفتر روابط عمومی واموربین الملل زیرساخت،در این همایش دکتر عطایی جراح و متخصص لثه، پلاک دندانی را نتیجه پوسیدگی دندان هاو بیماری های لثه عنوان کردو گفت:خوردن غذاو باکتری های موجود در دهان تولید اسید می کندو باعث پوسیدگی  مابین دندان ها می شود.

وی با اشاره به اینکه تحقیقات جدید نشان می دهد، آب توت فرنگی از پلاک دندانی جلوگیری می کند؛افزود:شاید بتوان گفت:استفاده از نخ دندان از مسواک زدن نیز موثرتر است.

وی جرم گیری را یکی از روش های پیشگیری معرفی کردو گفت:دوشکایت عمده بیماران پس ازجرم گیری ،حساس شدن دندان هاو باز شدن فضای بین دندان هاست که علت اصلی آن جرم دندان است نه جرم گیری.

در ادامه مراسم ،دکتر فیروزه عفافی، دندانپزشک، توجه به روش های پیشگیری از پوسیدگی را ضروری خواندو ادامه داد:استفاده از فلوراید می تواند روند پوسیدگی راکاهش دهد

وی خمیردندان های فلورایده ،ژل های حاوی فلوراید،دهان شویه های حاوی فلورایدو قرص های فلورایددارراازاقسام محصولات حاوی فلوراید اعلام کردو افزود:درمورد استفاده از این محصولات نیازمند تجویز دندانپزشک هستیم و استفاده خودسرانه می تواند باعث مسمومیت غذایی شود.

وی در پایان به آدامس های ضد پوسیدگی اشاره کردو گفت:این آدامس باید 3تا 5دقیقه بعدازغذاخوردن حداقل 20دقیقه جویده شود.

همایش' تبسمی زیبا با حفظ بهداشت دهان و دندان'به همت مرکز بهداشت صنعتی و سلامت کارکنان و با همکاری دفتر روابط عمومی و اموربین الملل زیرساخت برگزارشد.

۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۱ ۱۱:۱۴