مدیرکل منطقه ای آموزشی انتقال خون استان تهران از کارکنان شرکت زیرساخت تقدیر کرد

مدیرکل منطقه ای آموزشی انتقال خون استان تهران از کارکنان شرکت زیرساخت تقدیر کرد
مدیرکل منطقه ای آموزشی انتقال خون استان تهران از کارکنان شرکت زیرساخت که درکار خداپسندانه اهدای خون شرکت کردند، تقدیر کرد.

به گزارش دفتر روابط عمومی و اموربین الملل زیرساخت،دکتر بشیرحاجی بیگی بابیان مطلب فوق افزود: 153نفراز کارکنان شرکت زیرساخت داوطلب اهداءخون شدندکه درمعاینات اولیه 113نفرموفق شدند خون خودرابه نیازمندان اهداءکنندکه دراین میان 40 نفر شرایط اهداءخون را نداشتند.

وی تصریح کرد:اهداکنندگانی که برای آنها کارت صادر نشده،جهت کسب اطلاعات بیشتربه اداره تبلیغات دفتر روابط عمومی (اتاق1317 ) مراجعه کنند.

۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۱ ۱۱:۰۹