جلسه (12) پرسش و پاسخ با خانم دکتر جهانی متخصص طب کار و بیماری های سلامت شغلی، درخصوص رعایت صحیح اصول ارگونومی در محل کار، بیماری های شایع در شاغلین، تاثیر معاینات ادواری در سلامت کارکنان و مسائل مرتبط

جلسه (12) پرسش و پاسخ با خانم دکتر جهانی متخصص طب کار و بیماری های سلامت شغلی، درخصوص رعایت صحیح اصول ارگونومی در محل کار، بیماری های شایع در شاغلین، تاثیر معاینات ادواری در سلامت کارکنان و مسائل مرتب
 

 

لطفا جهت مشاهده متن فایل pdf جلسه ، اینجا را کلیک کنید.
 
۱۲ بهمن ۱۴۰۰ ۱۱:۲۷