تزریق دوز سوم واکسن کارکنان شاغل شرکت

تزریق دوز سوم واکسن  کارکنان شاغل شرکت
 
با توجه به هماهنگی های بعمل آمده با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در راستای حفظ سلامت پرسنل محترم ،
تزریق دوز سوم واکسن کلیه کارکنان شاغل شرکت اعم از: رسمی پیمانی  ، قرار دادی ،  بیمه ای و شرکتی در  تاریخ های ۱۴ و ۱۵ دی ماه از ساعت ۸ صبح لغایت ۱۴ در سالن شهید نصرالهی ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیر ساخت انجام شد .

بر این اساس توسط کادر پرستاری مرکز بهداشت صنعتی و سلامت کارکنان با همکاری اداره کل توسعه سرمایه انسانی و با رعایت دقیق شیوه نامه های بهداشتی ۶۵۲ نفر دوز سوم واکسن کرونای خود را دریافت نمودند .

 

دوز سوم واکسن 9
دوز سوم واکسن 8
دوز سوم واکسن 7
دوز سوم واکسن 5

دوز سوم واکسن 3
دوز سوم واکسن 2

۱۹ دی ۱۴۰۰ ۱۰:۱۴