جلسه(۶) پرسش و پاسخ با خانم دکترسارا صمدی جراح و دندانپزشک عمومی درخصـوص بیماری های دهان و دندان و مسائل مرتبط

جلسه(۶) پرسش و پاسخ با خانم دکترسارا صمدی جراح و دندانپزشک عمومی درخصـوص بیماری های دهان و دندان و مسائل مرتبط

 

 

لطفا جهت مشاهده متن فایل pdf جلسه ، اینجا را کلیک کنید.

۱۱ آبان ۱۴۰۰ ۱۱:۲۴