گزارش تزریق دوز دوم واکسن کرونا برای همکاران شاغل در شرکت

گزارش تزریق دوز دوم واکسن کرونا برای همکاران شاغل در شرکت

 

با توجه به هماهنگی بعمل آمده با وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و در راستای حفظ سلامت پرسنل محترم،تزریق دوز دوم  واکسن کلیه کارکنان شاغل شرکت ارتباطات زیرساخت اعم از : رسمی، پیمانی، قراردادی ، بیمه ای و شرکتی از تاریخ ۲۰ الی ۲1 مهر ماه از ساعت ۸ صبح لغایت ۱۴ در سالن شهید نصرالهی ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت انجام شد.

براین اساس توسط کادر پرستاری مرکز بهداشت صنعتی و سلامت کارکنان با همکاری اداره کل توسعه سرمایه انسانی و با رعایت دقیق شیوه نامه های بهداشتی 798 نفر از کارکنان شرکت دوز دوم واکسن کرونا ی خود را دریافت نمودند.

تزریق دوز دوم واکسن
تزریق دوز دوم واکسن

 


۲۱ مهر ۱۴۰۰ ۱۳:۵۴