واکسیناسیون کلیه کارمندان شاغل شرکت ارتباطات زیر ساخت بر علیه بیماری کووید ۱۹

واکسیناسیون کلیه  کارمندان شاغل شرکت ارتباطات زیر ساخت  بر علیه بیماری کووید ۱۹

با توجه به هماهنگی بعمل آمده با وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و در راستای حفظ سلامت پرسنل محترم، طرح واکسیناسیون کارکنان شاغل شرکت ارتباطات زیرساخت اعم از : رسمی، پیمانی، قراردادی ، بیمه ای و شرکتی از تاریخ ۲۰ الی ۲۲ شهریور از ساعت ۸ صبح لغایت ۱۴ در سالن شهید نصرالهی ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت انجام شد .

براین اساس در اولین مرحله توسط کادر پرستاری مرکز بهداشت صنعتی و سلامت کارکنان با همکاری اداره کل توسعه سرمایه انسانی و با رعایت دقیق شیوه نامه های بهداشتی ۱۳۷۵ نفر از کارکنان شرکت دوز اول واکسن کرونا ی خود را دریافت نمودند. لازم به ذکر است زمان مراجعه برای تزریق دوز دوم واکسن کووید ۱۹ با فراهم نمودن شرایط و بر اساس برنامه زمان بندی متعاقبا" اعلام می گردد.


واکسیناسیون
واکسیناسیون

واکسیناسیون

واکسیناسیون
واکسیناسیون

واکسیناسیون
واکسیناسیون
واکسیناسیون
واکسیناسیون

واکسیناسیون
۲۳ شهریور ۱۴۰۰ ۰۹:۵۶