گرامیداشت روزهای جهانی بهداشت حرفه ای ، روانشناس و ماما

گرامیداشت روزهای جهانی بهداشت حرفه ای ، روانشناس  و  ماما

طی مراسمی ، با حضور مدیران مرکز بهداشت صنعتی و سلامت کارکنان و  به مناسبت روزهای ۸ اردیبهشت روز جهانی بهداشت حرفه ای (طب کار) ،  ۹ اردیبهشت   روز جهانی روانشناس و مشاور  و  ۱۵ اردیبهشت  روز جهانی ماما ، از کادر درمان ، تشکر و قدر دانی شد.

 

۸ اردیبهشت روز جهانی بهداشت حرفه ای (طب کار)

 

۱۵ اردیبهشت ، روز جهانی ماما

 

روز جهانی روانشناس و مشاور

 

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۰۹:۱۹