تشکر و قدردانی از پرسنل آزمایشگاه درمانگاه دکتر حمیدیه در روز علوم آزمایشگاهی

تشکر و قدردانی از پرسنل آزمایشگاه درمانگاه دکتر حمیدیه در روز علوم آزمایشگاهی

 

به مناسبت سی ام فروردین ماه ، سالروز تولد حکیم جوجانی ، از کلیه پرسنل آزمایشگاه مرکز ، تقدیر بعمل آمد.

 

 
۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۱۱:۴۲