تقدیر از بازنشستگان مرکز بهداشت صنعتی و سلامت کارکنان

تقدیر از بازنشستگان مرکز بهداشت صنعتی و سلامت کارکنان
طی جلسه ای در حضور دکتر شادانی، از سه نفر از بازنشستگان جدید مرکز ، تقدیر بعمل آمد

در تاریخ ۲۵ ام اسفند ماه ۱۳۹۹ و در حضور معاونت مرکز ، دکتر شادانی و سایر مسئولین، از سه نفر از همکاران مرکز ، خانم ها مژگان الله وردی زاده شیخلو و فاطمه خاکزاد و آقای اکبر علیزاده  به پاس زحماتشان در طول خدمت ، تقدیر بعمل آمد.

۲۶ اسفند ۱۳۹۹ ۰۹:۵۴