راه اندازی بخش جدید تست PCR (کووید۱۹) در آزمایشگاه مرکز

راه اندازی بخش جدید تست PCR (کووید۱۹) در آزمایشگاه مرکز
اولین فاز بخش مولکولی آزمایشگاه مرکز بهداشت صنعتی و سلامت کارکنان در اول بهمن ماه افتتاح شد

طی مراسمی ، با حضور جناب آقای مهندس فتاحی مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت و آقایان تقی محمدی ، عیسی زاده ، نورآبادی  و همچنین معاونت مرکز ، جناب آقای دکتر شادانی و دیگر مدیران ، اولین فاز بخش مولکولی آزمایشگاه مرکز بهداشت صنعتی و سلامت کارکنان با انجام تست PCR (کووید ۱۹) افتتاح گردید.

در ابتدا ، با افتتاح این بخش ، توسط مهندس فتاحی ، آقای دکتر شادانی در مورد فرآیند برنامه ریزی ، اجرا و راه اندازی این واحد طی چند ماه گذشته ، توضیحاتی را ارائه نمودند.

در ادامه ، آقای مصطفایی کارشناس مسئول آزمایشگاه ، توضیحاتی در خصوص روند نمونه گیری ، انجام تست و پاسخدهی ،  بهمراه یک نمونه اجرایی از آزمایش کووید ۱۹ ارائه نمودند.

همچنین پس از افتتاح این بخش ، جناب آقای مهندس فتاحی و همراهان ، از کلیه بخش های مرکز ، بازدید جامع و کاملی بعمل آوردند.

 

۶ بهمن ۱۳۹۹ ۱۳:۴۳