تقدیر از بازنشستگان مرکز بهداشت صنعتی و سلامت کارکنان

تقدیر از بازنشستگان مرکز بهداشت صنعتی و سلامت کارکنان
طی جلسه ای در حضور دکتر شادانی، از دو نفر از بازنشستگان جدید مرکز ، تقدیر بعمل آمد

در تاریخ ۳۰ ام دی ماه ۱۳۹۹ و در حضور معاونت مرکز ، دکتر شادانی و سایر مسئولین، از دو نفر از همکاران مرکز ، آقایان قاسم فراهانی و عطاالله خانیکی به پاس زحماتشان در طول خدمت ، تقدیر بعمل آمد.

 ۵ بهمن ۱۳۹۹ ۰۸:۱۶