تقدیر و تشکر از کارمند تلاشگر درمانگاه دکتر حمیدیه

تقدیر و تشکر از کارمند تلاشگر درمانگاه دکتر حمیدیه
سرکار خانم علی مختاری کارشناس رادیولوژی درمانگاه دکتر حمیدیه به عنوان کارمند تلاشگر ماه از جانب آقای دکتر حاجی عابدینی و تنی چند از مدیران و همکاران به نیابت از آقای محمدی معاون توسعه منابع مدیر عامل و خانم حسینی مدیر کل توسعه سرمایه انسانی با اهدا لوح و هدیه مورد تقدیر قرار گرفت .
سرکار خانم علی مختاری از کارشناسان پیش کسوت و فعال و دلسوز بخش رادیولوژی و مسئول فیزیک بهداشت این بخش می باشد .
۵ خرداد ۱۳۹۸ ۱۵:۱۴