قدردانی از پرسنل آزمایشگاه درمانگاه دکتر حمیدیه در روز علوم آزمایشگاهی

قدردانی از پرسنل آزمایشگاه درمانگاه دکتر حمیدیه در روز علوم آزمایشگاهی
به مناسبت سی ام فروردین ماه، سالروز تولد حکیم سید اسماعیل جرجانی، پدر علوم آزمایشگاهی و صاحب اثر "ذخیره خوارزمشاهی" از کارشناسان آزمایشگاه درمانگاه دکتر حمیدیه تقدیر به عمل آمد .
دکتر حاجی عابدینی و سایر مدیران درمانگاه به همراه تعدادی از پرسنل سایر بخش ها ضمن حضور صمیمی در آزمایشگاه مرکز با تقدیم هدیه از کارشناسان پر تلاش و دلسوز تقدیر و تشکر بعمل آوردند .

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۶:۲۶