افتتاح طرح ارتقاء سلامت دهان و دندان کارکنان

افتتاح طرح ارتقاء سلامت دهان و دندان کارکنان
در روز دوشنبه دهمین روز از دی ماه سال 1397 طرح ارتقاء سلامت دهان و دندان کارکنان شرکت ارتباطات زیرساخت به همت دندانپزشکان و بهداشتکاران مرکز بهداشت صنعتی و سلامت کارکنان افتتاح گردید
 در این مراسم که با حضور آقای تقی محمدی معاون توسعه منابع مدیرعامل و آقایان کاشانی ، معظمی ، عیسی زاده و سرکار خانم حسینی و معاونین آنان برگزار گردید آقای دکتر حاجی عابدینی معاون سلامت اداره کل توسعه سرمایه انسانی در مورد فرآیند مطالعه ، برنامه ریزی و اجرای این طرح از 6 ماه گذشته توضیحاتی را ارائه نمود . سپس خانم سهرابی یکی از بهداشتکاران و فعالین این طرح توضیحات مبسوطی در مورد نحوه اجرای برنامه ارتقاء سلامت دهان و دندان مطرح کردند . در ادامه خانم دکتر آل اسحاقی گزارشی از انجام خدمات درمانی دهان و دندان کارکنانی که در طول سال گذشته در معاینات ادواری شرکت کرده اند ارائه نمود ، همچنین ایشان اضافه نمودند خدماتی که در این طرح در قالب برنامه ارتقاء سلامت کارکنان ارائه می شود شامل 3 بخش درمان و پیشگیری ( اجرا در ساختمان مرکزی)،آموزش سلامت (برگزاری سمینارهای آموزشی در مجتمع انقلاب اسلامی و سیاست های تشویقی ( ارسال پیام های آموزشی از طریق پیپرلس) می باشد .

جناب آقای تقی محمدی معاون توسعه منابع مدیرعامل نیز پس از گزارش تیم واحد سلامت دهان و دندان ؛ ضمن تشکر از زحمات دکتر حاجی عابدینی و همکاران ایشان , با استقبال از برنامه های مرتبط با سلامت کارکنان گفت : آموزش و مراقبت از سلامت جسمی و روحی کارکنان حائز اهمیت است و با توجه به اینکه ممکن است کارکنان به علت گرفتاری های شغلی فرصت مراجعه به مراکز درمانی را نداشته باشند بنابراین یک واحد دندانپزشکی در محل ساختمان مرکزی شرکت مستقر شده است .

وی افزود : با اجرای این طرح امیدواریم سلامت جسمی و روحی کارکنان تامین شود و قطعاً سازمانی که دارای کارکنان برخوردار از سلامت جسمی باشد دارای بهره وری بیشتری خواهد بود .


۲۴ دی ۱۳۹۷ ۱۰:۲۳