راه اندازی سامانه جواب دهی آنلاین آزمایشگاه درمانگاه دکتر حمیدیه

راه اندازی سامانه جواب دهی آنلاین آزمایشگاه درمانگاه دکتر حمیدیه
رویت جواب آزمایش از طریق شبکه داخلی (اینترانت) شرکت ارتباطات زیرساخت ، امکان پذیر شد.

دکتر حاجی عابدینی بیان کرد: همکاران گرامی شرکت ، پس از انجام آزمایشات پزشکی می توانند از طریق شبکه داخلی شرکت با ورود به سایت مرکز بهداشت صنعتی و سلامت کارکنان به آدرس http://hc.tic.ir و لینک "مشاهده آنلاین جواب آزمایش " با وارد کردن شماره قبض و رمز اینترنتی ، جواب آزمایش خود را مشاهده نمایند.

در ضمن ، درصورت آماده شدن جواب آزمایش ، پیامکی برای فرد مراجعه کننده ارسال می گردد و او را مطلع می کند.

 
۱۱ شهریور ۱۳۹۷ ۱۲:۰۲