دیدار مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت با کارکنان مرکز بهداشت صنعتی و سلامت کارکنان

دیدار مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت با کارکنان مرکز بهداشت صنعتی و سلامت کارکنان
دکتر صادق عباسی شاهکوه مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت با حضور در مرکز بهداشت صنعتی و سلامت کارکنان با پزشکان و کارکنان این مرکز ، دیدار و گفت وگو کرد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت ارتباطات زیرساخت در این نشست صمیمی  ابتدا  کارکنان این مرکز با اشاره  به  مسایل و مشکلات خود ،دیدگاه ها و پیشنهاداتی را در این خصوص مطرح کردند  . در ادامه مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت با تبیین سیاست های آتی شرکت ،برنامه های شرکت را برای اجرای طرح سلامت کارکنان و خانواده های آنان تشریح  کرد  \
۱۱ تیر ۱۳۹۷ ۰۸:۴۱