برگزاری کارگاه مدیریت استرس

برگزاری کارگاه مدیریت استرس
کارگاه مدیریت استرس در روزهای یکشنبه و سه شنبه مورخ 24 و 26 دیماه جاری برگزار گردید .
کارگاه مدیریت استرس از سری کارگاه های آموزشی مهارت های زندگی توسط سرکار خانم جعفری کارشناس ارشد روانشناسی بالینی  و از مشاوران مرکز بهداشت صنعتی و سلامت کارکنان در روزهای یکشنبه و سه شنبه مورخ 24 و 26 دیماه جاری برگزار گردید .
۲۷ دی ۱۳۹۶ ۰۹:۰۸