برگزاری کارگاه آموزشی مهارت های زندگی

برگزاری کارگاه آموزشی مهارت های زندگی
کارگاه آموزشی مهارت های زندگی با عنوان "خودآگاهی " طی دو جلسه با حضور همکاران متقاضی در تاریخ های سی ام مهر و دوم آبان ماه جاری برگزار گردید

در این همایش سرکار خانم جعفری از مشاوران روانشناسی مرکز بهداشت صنعتی و سلامت کارکنان این موضوع را بصورت کارگاهی مورد بحث و بررسی قرار دادند .

با توجه به استقبال خوب همکاران گرامی مرحله دوم این کارگاه برای گروه دوم در روزهای 13 و 14 آبان ماه برگزار می گردد .

۵ آبان ۱۳۹۶ ۱۷:۳۹