گرامی‌داشت روز جهانی بهداشت حرفه‌ای و روز روان‌شناس

گرامی‌داشت روز جهانی بهداشت حرفه‌ای و روز روان‌شناس
مراسم گرامی‌داشت ( 28 آوریل ) 8 اردیبهشت روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای و 9 اردیبهشت روز روانشناس برگزار شد.

رئیس مرکز بهداشت صنعتی و سلامت کارکنان در معیت تنی چند از مدیران مرکز ضمن عرض تبریک روز جهانی بهداشت حرفه‏ ای و تشکر و قدردانی از پزشکان و کارشناسان شاغل در واحد پزشکی پیشگیری و طب کار، تامین و ارتقاء عالی ترین سطح سلامت جسمی، روانی و اجتماعی برای کارکنان همه مشاغل و پیشگیری از بیماری ها و حوادث ناشی از کار را در راستای نهادینه کردن کار سالم و ایمن در سطح شرکت ارتباطات زیرساخت برشمردند و بر رعایت اصول و ضوابط بهداشت حرفه‌ای در محیط کار و الزامی بودن رعایت این اصول در جهت صیانت از نیروی کار از سوی مدیران تاکید کرد.

 ***************************************

همچنین دکتر حاجی عابدینی به مناسبت  9 اردیبهشت روز روانشناس، ضمن حضور در بخش اعصاب و روان مرکز، در جمعی صمیمی از زحمات و تلاش روان‌شناسان شاغل در مرکز تشکر و قدردانی کرد.


۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۱۶:۵۳