مراسم گرامیداشت روز آزمایشگاه برگزار شد.

مراسم گرامیداشت روز آزمایشگاه برگزار شد.
مراسم گرامیداشت روز آزمایشگاه با حضور ریاست و معاون مرکز بهداشت ، مسئول فنی و پرسنل آزمایشگاه در محل سالن اصلی آزمایشگاه مرکز برگزار شد.

در این مراسم ،دکتر حاجی عابدینی ریاست مرکز بهداشت صنعتی ، ضمن تبریک روز آزمایشگاه به کارکنان این حوزه ، بر ارائه هرچه بهتر و بیشتر خدمات به مراجعین تأکید  کرد و افزود: امروزه با توجه به پیشرفت های دنیا در دستگاه ها و تجهیزات آزمایشگاهی، کمک شایانی به درمان و تشخیص بیماری های گوناگونی به وجود آمده که همکاران آزمایشگاهی می توانند در کنار همکاران تیم درمان، خدمات بهتری را در بحث پیشگیری و درمان بیماران ارایه نمایند.

وی همچنین عنوان کرد: فرآیند موفقیت آمیز درمان بیماران موقعیتی است که توسط همکاران آزمایشگاهی برای پزشک به وجود می آید.

در پایان این مراسم، از کلیه پرسنل خدوم آزمایشگاه مرکز بهداشت صنعتی و سلامت کارکنان شرکت ارتباطات زیرساخت با اهدا لوح سپاس تجلیل شد.

 

۳۱ فروردین ۱۳۹۶ ۱۶:۰۱