گرامیداشت روز جهانی پرتونگاری

گرامیداشت روز جهانی پرتونگاری
به مناسبت 17 آبان روز جهانی رادیولوژی از کارکنان بخش رادیولوژی تقدیر شد .

مدیریت مرکز بهداشت صنعتی و سلامت کارکنان به همراه تنی چند از مسؤلین مرکز با اهداء گل و تقدیرنامه از کارکنان خدوم بخش رادیولوژی تقدیر بعمل آوردند .

۲۱ آبان ۱۳۹۵ ۱۲:۱۹