گرامیداشت روز پزشک

گرامیداشت روز پزشک
به مناسبت زادروز شیخ الرئیس ابوعلی سینا و روز پزشک از پزشکان و دندانپزشکان مرکز بهداشت صنعتی و سلامت کارکنان تقدیر شد

همزمان با اول شهریور و روز پزشک، آقایان  معارفی، خباز، حاجی عابدینی و جمعی از مدیران شرکت ارتباطات زیر ساخت ضمن افتتاح مجدد درمانگاه امام علی ( ع ) در ساختمان مرکزی شرکت از کلیه پزشکان و دندانپزشکان مرکز بهداشت صنعتی و سلامت کارکنان با اهداء هدیه و گل تقدیر کردند .

۴ شهریور ۱۳۹۵ ۱۹:۱۸