کارمند تلاشگر خردادماه 1395 معرفی و تقدیر شد

کارمند تلاشگر خردادماه 1395 معرفی و تقدیر شد
طی مراسمی از کارمند تلاشگر خردادماه 1395 مرکز بهداشت صنعتی و سلامت کارکنان با حضور معاون محترم توسعه مدیریت و منابع و جمعی از مسئولان و مدیران مرکز تقدیروتشکر بعمل آمد.

ه سبب شایستگی عملکرد و تشکر از مساعی و خدمات کارکنان مرکز بهداشت صنعتی و سلامت کارکنان، طی مراسمی  یکی از کارکنان به عنوان تلاشگر منتخب خردادماه 1395 معرفی و با اهدای لوح و تقدیم هدیه به رسم یادبود تقدیر به عمل آمد.

 


      زهراسادات قاسمی ـ  پرستار دندانپزشکی   بدلیل :

 

·     تعامل خوب و موثربا بیماران , دندانپزشکان و سایر همکاران

·     وجدان کاری و مسئولیت پذیری بالا در انجام دقیق وظایف محوله

 ·    دقت نظر و پیگیری امور و فعالیتها تا حصول نتیجه

·        نظم و انظباط اداری در محل کار 

                                                                                                                                                                  بعنوان کارمند تلاشگر خردادماه 1395

۱۸ اَمرداد ۱۳۹۵ ۱۷:۰۱