برگزاری طرح پایش سلامت مدیران در راستای طرح معاینات ادواری و طب کار

برگزاری طرح پایش سلامت مدیران در راستای طرح معاینات ادواری و طب کار
پایش سلامت جمعی از مدیران ارشد شرکت ارتباطات زیر ساخت به همت پرسنل مرکز بهداشت صنعتی و سلامت کارکنان برگزار گردید .

 

در این پایش که در تاریخ نهم و دهم خرداد ماه جاری و در ساختمان مرکزی صورت گرفت بیش از 40 نفر مدیران شرکت کردند .

دکتر حاجی عابدینی ضمن تشکر از کلیه همکارانی که در سال گذشته و سال جاری جهت معاینات طب کار مراجعه کرده اند از سایر کارکنان دعوت کرد تا با هماهنگی رابطین بهداشت ادارات خود در این طرح شرکت کنند .

  

 

 

  

 
 

 

 

 

 


۲۲ خرداد ۱۳۹۵ ۲۲:۱۵