معاینات پزشکی دوره ای بیش از 60 % کارکنان شرکت ارتباطات زیرساخت انجام شد

معاینات پزشکی دوره ای بیش از 60 %  کارکنان شرکت ارتباطات زیرساخت انجام شد
به منظور ارتقاء سلامت کارکنان و پیشگیری از حوادث وبیماریهای ناشی از کار، فرایند معاینات ادواری مطابق با دستورالعمل اجرایی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی جهت کارکنان حوزه های تحت پوشش شرکت ارتباطات زیرساخت انجام شد.

 

رئیس مرکز بهداشت صنعتی و سلامت کارکنان در توضیح پیرامون اهمیت اجرای معاینات ادواری گفت: «انجام آزمایش ها و معاینات بر اساس ماده 92 قانون کار، الزام OHSAS و دستورالعمل اجرایی کنترل سلامت کارکنان، به حول و قوه الهی از ابتدای سال 1394 جهت کلیه کارکنان شرکت آغاز شد و تا کنون بیش از 60 % آنان تحت معاینات دوره ای قرار گرفته اند و  نتایج آن بعد از بررسی توسط پزشک متخصص طب کار ، از طریق واحد پزشکی پیشگیری مرکز بهداشت صنعتی برای اکثریت شرکت کنندگان ارسال گردیده است. »

حاجی عابدینی افزود:  « با توجه  به اینکه پرسنل هر سازمان گرانبهاترین سرمایه آن سازمان محسوب میشود و به منظور حفظ و صیانت همکاران و پیشگیری ، تشخیص و درمان بیماریهای شغلی و غیر شغلی،  معاینات پزشکی همکاران طبق آخرین روش استاندارد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی انجام گرفته و با توجه به نوع شغل فعلی و سوابق شغل قبلی فرد،زمینه های ارثی و تشخیص پزشک متخصص طب کار طبق عوامل زیان آور موجود در محیط کار جهت تشخیص ، اقدامات پاراکلینیکی تخصصی و ... به پزشکان متخصص مربوطه ارجاع میگردد.»

گفتنی است: معاینات دوره‌ای؛ نوعی پیشگیری اولیه است که با فواصل زمانی معین (‌طبق دستورالعمل پزشک متخصص طب کار و بیماریهای شغلی) انجام می‌شود و انجام دوره‌ای این معاینات به منظور تامین 2 هدف اصلی و عمده شناسایی اولیه و زود هنگام کارکنان مشکوک به بیماری‌های ناشی از کار در مراحل اولیه و قابل درمان و انجام پیشگیری های لازم در کارکنانی که شرایط محیط کار بر روی بیماری آنها تاثیر سوء بر جای می‌گذارد، انجام می‌شود.

به گزارش واحد پزشکی پیشگیری و طب کار مرکز بهداشت صنعتی، در سال جاری طی هماهنگی های بعمل آمده با واحد HSE   اداره کل تحول اداری شرکت، از تعداد ٢هزارو 114 نفر از مدعوین 1317 تن از مراجعین تاکنون تحت انجام معاینات  ادواری قرار گرفته و نتایج معاینات سلامت شغلی 1073 نفر نیز به ایشان اعلام شده است.

براساس این گزارش، انجام معاینات طب کار در راستای اجرای ماده ٧ و ٨  مبحث حفاظت فنی و بهداشت کار قانون کار انجام و نتایج در پرونده های طب کار کارکنان ثبت و درسال آینده در پرونده الکترونیک سلامت کارکنان بصورت آنلاین قابل دسترسی می باشد.

۵ اسفند ۱۳۹۴ ۰۸:۱۷