14 قانون ایمنی در کار با لیفت تراک

14 قانون ایمنی در کار با لیفت تراک
لیفت‌ تراک که اغلب آن را به اسم لیفتراک می‌شناسند، در صنعت کاربرد زیادی دارد. حمل و جابه‌جایی بارها و محموله‌های سنگین، در بحث‌های لجستیک و پشتیبانی تولید از اهمیت زیادی برخوردار است. از طرفی حوادثی که لیفتراک‌ها به‌وجود آورده یا می‌آورند نیز بسیار زیاد است.

لازم است در صنایع گوناگون کشور رانندگان لیفتراک با قوانین ایمنی کار با این وسیله کاملا آشنا شوند تا از تعداد حوادث و مرگ و میر در محیط‌های شغلی کاسته شود.

قانون اول: گواهینامه

کسانی که به عنوان راننده لیفتراک در کارخانه‌های صنعتی استخدام می‌شوند، باید دارای گواهینامه ویژه رانندگی با لیفتراک باشند. این گواهینامه باید در تمام مدت کار همراه راننده باشد.

 قانون دوم: بررسی

راننده لیفتراک باید پیش از شروع به کار و سوار شدن به لیفتراک، کلیه قطعات و تجهیزات لیفتراک را مطابق با چک لیستی که به این منظور از قبل تهیه شده است، کنترل کرده و در صورت مشاهده هر گونه نقص آن را به سرپرست اطلاع دهد.

 قانون سوم: توجه به علایم رانندگی

بازرسان ایمنی باید با بررسی مسیرهای عبور و مرور وسایل نقلیه و انسان‌ها، تابلوها و علایم هشداردهنده و ایمنی را در محل مناسب نصب کنند. راننده لیفتراک موظف است به این علایم توجه کرده و در مسیرهایی که تردد لیفتراک ممنوع است، رانندگی نکند.

 قانون چهارم: پارک صحیح                                                        ForkilifAccident020-2.gif

راننده باید لیفتراک را در محل مناسب پارک کند و سپس موانعی برای جلوگیری از حرکت کردن ناگهانی لیفتراک در مقابل چرخ‌ها قرار دهد.

 قانون پنجم: رانندگی صحیح                                                     imag000es.jpg

راننده لیفتراک باید از حرکت کردن، توقف کردن، چرخیدن و یا تغییر مسیر دادن ناگهانی اجتناب کند. در صورت رعایت نکردن این نکات، احتمال بروز حوادثی مانند برخورد با موانع، منحرف شدن و یا افتادن بار بسیار زیاد است.

 قانون ششم: کفش و دست خیس یا روغنی ممنوع

راننده لیفتراک نباید با دست‌های خیس یا روغنی و همچنین کفش‌های خیس و یا روغنی رانندگی کند. در این صورت احتمال اینکه کنترل فرمان از دست راننده خارج شده و حادثه رخ دهد، زیاد است.

 قانون هفتم: استفاده نادرست ممنوع                                        imag0es.jpg

راننده لیفتراک اجازه ندارد فرد دیگری را به وسیله شاخک‌های لیفتراک بالا ببرد. فراموش نکنید که لیفتراک‌ها به این منظور طراحی نشده‌اند. 

 قانون هشتم: سوار شدن بر لیفتراک بدون سقف ممنوع

لیفتراک باید دارای یک کابین راننده با درجه ایمنی بالایی بوده و در قسمت سقف آن نیز حفاظ مناسب وجود داشته باشد.

 

قانون نهم: حمل بار غیرایمن ممنوع                                         0201

راننده لیفتراک نباید بارهایی را جابه‌جا کند که احتمال سقوط شان زیاد است. همواره باید از پالت‌هایی با‌اندازه مناسب برای حمل بارها استفاده کرد. بارها را نباید به وسیله یک شاخک لیفتراک حمل کرد و همواره باید مرکز ثقل بارها میان دو شاخک قرار بگیرد. 

 قانون دهم: حمل بار بیشتر از ظرفیت لیفتراک ممنوع

انواع لیفتراک‌ها برای حمل بارهایی با وزن‌های مشخص طراحی شده‌اند. چنانچه از یک لیفتراک با ظرفیت سه تن برای حمل باری به وزن چهار تن استفاده شود، احتمال بروز حادثه بسیار زیاد است. برای جلوگیری از چنین وقایعی لازم است وزن بارها به طور تقریبی مشخص شوند.

 قانون یازدهم: راندن روی سطوح لغزنده ممنوع

در مواقع بارندگی و یا پاشیدن روغن، سطح مسیرهای عبور و مرور لغزنده است. در چنین مواقعی و به خصوص در شیب‌ها کنترل لیفتراک بسیار سخت می‌شود و احتمال بروز حادثه بسیار زیاد است.

 قانون دوازدهم: ایستادن زیر بار معلق ممنوع                         02035_2.gif

راننده لیفتراک نباید به افراد دیگر اجازه دهد تا از زیر بارهایی که توسط لیفتراک بالا رفته‌اند، عبور کنند و یا در آنجا توقف داشته باشند. ممکن است به هر علتی بار سقوط کند و موجب مرگ یا جراحت شدید برای افراد شود .

 قانون سیزدهم: بالا بردن بار سنگین‌تر از ظرفیت لیفتراک ممنوع            index.jpg   

در قانون یازدهم گفتیم که حمل بار‌های خیلی سنگین ممنوع است. قانون سیزدهم نیز می‌گوید بالا بردن بار خیلی سنگین نیز ممکن است باعث شود لیفتراک به سمت جلو خم شده و ایجاد حادثه کند.

 قانون چهاردهم: بیرون پریدن هنگام چپ شدن لیفتراک ممنوع

راننده لیفتراک نباید هنگامی‌که به هر علتی لیفتراک چپ می‌شود به سمت بیرون حرکت کرده یا خود را پرت کند. در این مواقع بهتر است با جمع کردن زانوها و فروبردن سر به پایین و میان دست‌ها، در کابین بماند.

 

 

http://ohsi.blogfa.com

 

۱۵ دی ۱۳۹۴ ۱۲:۰۰