معرفی کارمندان تلاشگر مرداد، شهریور و مهر ماه 1394

معرفی کارمندان تلاشگر مرداد، شهریور و مهر ماه 1394
طی مراسمی از کارمندان تلاشگر منتخب مرکز بهداشت صنعتی با حضور معاون محترم توسعه مدیریت و منابع شرکت و جمعی از مسئولان و مدیران مرکز تقدیر بعمل آمد.

به سبب شایستگی عملکرد و تشکر از مساعی و خدمات کارکنان مرکز بهداشت صنعتی و سلامت کارکنان شرکت ارتباطات زیرساخت، طی مراسمی 3 نفر از  ایشان در مشاغل مختلف به عنوان تلاشگران منتخب مرداد، شهریور و مهر ماه سال جاری، با اهدای لوح و تقدیم هدیه به رسم یادبود تقدیر و تشکر به عمل آمد.

 
دکتر فرخنده فهمی شبستری.jpg   
دکتر فرخنده فهمی شبستری  ـ  پزشک متخصص رادیولوژی و سونوگرافی   بدلیل :

                     به روز بودن اطلاعات علمی و تخصصی.

                     تعامل خوب و موثر با بیماران و همکاران.

                     وجدان کاری و مسئولیت پذیری بالا در ارائه خدمات به بیماران.

                     نظم و انظباط اداری و حضور به موقع در محل کار .

                     دقت نظر در معاینات و انجام امور مربوطه .

                                                                                                                        بعنوان کارمند تلاشگر مرداد ماه 1394

 86292588.jpg   حسن احمدی  ـ  کارشناس مسئول خرید و قراردادها    بدلیل :

                     به روز بودن اطلاعات علمی مربوط به شغل مورد تصدی و داشتن خلاقیت در انجام وظایف محوله.

                     تعامل خوب و موثربا ارباب رجوع و همکاران.

                     وجدان کاری و مسئولیت پذیری بالا

                     دقت نظر در انجام وظایف محوله و نظم و انظباط اداری .

                                                                                                                        بعنوان کارمند تلاشگر شهریور ماه 139476257023.jpg   شهین طیباتی  ـ  کارشناس پذیرش و اسنادپزشکی   بدلیل
: 

                     وجدان کاری و مسئولیت پذیری بالادر زمینه ارائه خدمات به مراجعین و همکاران.

                     دقت نظر در انجام وظایف محوله تا حصول نتیجه.

                     تکریم ارباب رجوع، ارتباط خوب و موثربا بیماران و همکاران.

                     نظم و انظباط اداری و حضور در محل کار .

                                  بعنوان کارمند تلاشگر مهر ماه 1394

۱۰ آذر ۱۳۹۴ ۰۹:۰۹