معرفی کارمندان تلاشگر خرداد و تیر ماه 1394

معرفی کارمندان  تلاشگر خرداد و تیر ماه 1394
طی مراسمی از کارمندان تلاشگر خرداد و تیر ماه 1394 مرکز بهداشت صنعتی با حضور مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت و معاون توسعه مدیریت و منابع و جمعی از مسئولان و مدیران مرکز تقدیر بعمل آمد.

به سبب شایستگی عملکرد و تشکر از مساعی و خدمات کارکنان مرکز بهداشت صنعتی و سلامت کارکنان، طی مراسمی  2 نفر از  کارکنان  در مشاغل مختلف به عنوان تلاشگران منتخب خرداد و تیر ماه 1394 با اهدای لوح و تقدیم هدیه به رسم یادبود تقدیر به عمل آمد.

 


فهیمه حبیب پور  فهیمه حبیب پور ـ  کاردان مامایی   بدلیل :

 

·       تعامل خوب و موثربا بیماران، پزشکان و سایر همکاران

·     وجدان کاری و مسئولیت پذیری بالادر انچام دقیق وظایف محوله

 ·    دقت نظر در انجام وظایف محوله تا حصول نتیجه

·        نظم و انظباط اداری ، بعنوان کارمند تلاشگر خرداد ماه 1394

 

 

فریبا عابدی.jpg  فریبا عابدی ـ  کارشناس ارشد روان شناسی   بدیلل
:

 

·          وجدان کاری و مسئولیت پذیری بالادر انچام دقیق وظایف محوله

·          تعامل خوب و موثربا بیماران، پزشکان و سایر همکاران

·          به روز بودن اطلاعات علمی مربوط به شغل مورد تصدی

·          نظم و انظباط اداری و حضور در محل کار با روحیه خوب،  بعنوان کارمند تلاشگر تیر ماه 1394

 

۳ شهریور ۱۳۹۴ ۰۹:۰۷