بزرگداشت روز ملی فیزیوتراپی در مرکز بهداشت صنعتی و سلامت کارکنان

بزرگداشت روز ملی فیزیوتراپی در مرکز بهداشت صنعتی و سلامت کارکنان
به مناسبت دوم مرداد ماه روز ملی فیزیوتراپی دکتر حاجی عابدینی به همراه چند تن از مدیران مرکز بهداشت صنعتی ضمن حضور در بخش فیزیوتراپی از کارشناسان این بخش تقدیر کردند .

دکتر عباس حاجی عابدینی با  تبریک روز ملی فیزیوتراپی عنوان کردند : جایگاه این حرفه در دانش پزشکی و سلامت انکارناپذیر است و به جهت رفتار مناسب همکاران فیزیوتراپیست و تجهیزات مدرن و کالیبره این واحد میزان رضایتمندی مراجعین از این بخش در سطح مطلوبی می باشد.

رئیس مرکز بهداشت صنعتی افزود: نقش فیزیوتراپی در تسریع سیر درمانی ، بازتوانی و توانمندسازی بیماران بهبود یافته برای برگشت به زندگی فردی، اجتماعی و شغلی بسیار موثر بوده و این مهم با همکاری و هماهنگی بین کارشناسان فیزیوتراپی باید به گونه ای باشد که بیماران در کمترین زمان ممکن انتظار از خدمات این واحد بهره مند شوند.

در پایان این مراسم از فیزیوتراپیست های  مرکز با اهدای گل و لوح تقدیر ، تشکر بعمل آمد .

۵ اَمرداد ۱۳۹۴ ۱۰:۰۱