کارمندان تلاشگر مرکز بهداشت صنعتی معرفی شدند.

کارمندان تلاشگر مرکز بهداشت صنعتی معرفی شدند.
طی مراسمی از کارمندان تلاشگر اسفند ماه 1393 و اردیبهشت ماه 1394 مرکز بهداشت صنعتی با حضور معاون محترم توسعه مدیریت و منابع شرکت و جمعی از مسئولان و مدیران مرکز تقدیر بعمل آمد.

به پاس قدردانی و تشکر از مساعی و خدمات کارکنان مرکز بهداشت صنعتی و سلامت کارکنان، طی مراسمی  2 نفر از  کارکنان  در مشاغل مختلف به عنوان تلاشگران منتخب اسفند ماه سال 93  و اردیبهشت ماه 1394 با اهدای لوح و تقدیم هدیه به رسم یادبود تقدیر به عمل آمد .

 

IMG_2938.JPG

اسامی این عزیزان به شرح زیر می باشد:

 

 
آقای فرجی  حسینعلی راسخ فرجی ـ تکنسین تاسیسات بدلیل :

 

·          وجدان کاری و مسئولیت پذیری بالا

·          استفاده بهینه از امکانات و صرفه جویی در موادو لوازم در اختیار

·          سرعت و دقت نظر در انجام وظایف محوله

·          رعایت استانداردهای فنی در ارتباط با انجام امور ارجاعی ، بعنوان کارمند تلاشگر اسفند 1393

 

 
فریبرز سرچمی فریبرز سرچمی ـ  کارشناس رادیولوژی بدیلل:

 

·          وجدان کاری و مسئولیت پذیری بالادر انچام دقیق وظایف محوله

·          تعامل خوب و موثربا بیماران، پزشکان و سایر همکاران

·          به روز بودن اطلاعات علمی مربوط به رادیولوژی

·          نظم و انظباط اداری ، بعنوان کارمند تلاشگر اردیبهشت ماه 1394

۱ تیر ۱۳۹۴ ۰۹:۰۴