بازدید معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع انسانی از روند معاینات ادواری

بازدید معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع انسانی از روند معاینات ادواری
صبح امروز معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع انسانی شرکت از روند اجرای معاینات دوره ای کارکنان در مرکز بهداشت صنعتی بازدبد بعمل آوردند.

با عنایت به استراتژی شرکت ارتباطات زیرساخت بر حفظ و ارتقاء سلامت نیروی انسانی ، صبح امروز جناب آقای خباز با حضور در مرکز بهداشت صنعتی ضمن انجام معاینات ادواری، از نزدیک با پروسه اجرایی معاینات پزشکی کارکنان آشنا شدند.

دکتر حاجی عابدینی در توضیح انجام این طرح بیان کرد: به منظور ارتقاء سطح سلامت نیروی انسانی و پیشگیری حوادث ناشی از کار و بیماریهای شغلی ، طرح معاینات ادواری کارکنان شرکت از دی ماه سال جاری به مرحله اجرا درآمده است.

رئیس مرکز بهداشت صنعتی و سلامت کارکنان همچنین ضمن قدردانی از تلاش های منسجم تیم معاینات پزشکی و طب کار به جهت انجام دقیق معاینات ادواری و حسن توجه آنان به سلامت کارکنان اظهار داشت : معاینات ادواری طی سال جاری و سنوات آتی مطابق با برنامه ریزی بعمل آمده، برای کارکنان شرکت انجام خواهد شد.

وی افزود: براساس نتایج معاینات، شاخص های سلامت و نوع بیماری ها، برنامه ریزی های لازم و تصمیمات مناسب توسط پزشک طب کار اتخاذ خواهدشد.

شایان ذکر است در اجرای معاینات ادواری، آزمایشات روتین و تخصصی، خدمات پرستاری، انجام تست تنفس، اخذ نوار قلب، اندازه گیری قد و وزن، تعیین شاخص توده بدنی، خدمات کارشناس بهداشت حرفه ای، تشکیل و تکمیل پرونده، ویزیت پزشک طب کار و خدمات شنوایی و بینایی سنجی و... ارائه می شود.

۲۲ دی ۱۳۹۳ ۱۳:۴۲