کارمند تلاشکر مهر ماه 1393 معرفی شد.

کارمند تلاشکر مهر ماه 1393 معرفی شد.
با حضور معاون محترم توسعه مدیریت و منابع و جمعی از مسئولان و مدیران مرکز از کارمند تلاشگر مهرماه 1393 مرکز بهداشت صنعتی تقدیر شد.

در پی بررسی های میدانی و ارزیابی عملکرد کارکنان مرکز بهداشت صنعتی و سلامت کارکنان، از آقای مسعود حلاج نیشابورـ مترون مرکزـ به پاس مسئولیت پذیری و وجدان کاری، تعامل خوب و موثر با بیماران و همکاران، نظارت و تلاش مستمر برای اجرای اثربخش طرح پایش ایثارگران و نظم و انظباط اداری، بعنوان کارمند تلاشگر مهر ماه سال 93 با اهدای لوح و تقدیم هدیه به رسم یادبود تقدیر به عمل آمد .

۱۲ آذر ۱۳۹۳ ۰۸:۱۲