کارمندان تلاشکر تیر و مرداد 1393 معرفی شدند.

کارمندان تلاشکر تیر و مرداد 1393 معرفی شدند.
خانم طهماسبی و آقای دکترسید محمدحسین موسوی، بعنوان کارمندان تلاشگر تیر و مرداد ماه سال 93 از سوی مدیریت مرکز بهداشت صنعتی به معاونت توسعه مدیریت و منابع معرفی شدند.

شنبه 5 مهر 1393 جناب آقای مهندس خباز معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع انسانی به اتفاق همراهان و مدیران مرکز طی مراسمی از سرکارخانم مرجان طهماسبی پرستار شاغل در رادیولوژی مرکز، به پاس تعهد در انجام وظایف محوله، روحیه مسئولیت پذیری و روابط عمومی اداری خوب با ارباب رجوع و همکاران بعنوان کارمند تلاشگر تیر ماه و همچنین از آقای دکترسید محمدحسین موسوی مسئول فنی آزمایشگاه مرکز، به پاس رعایت نظم و انظباط اداری و حضور مستمر و با نشاط در محل کار،به روز بودن اطلاعات علمی و تخصصی بعنوان کارمند تلاشگر مرداد ماه سال جاری، با اهدای لوح و تقدیم هدیه به رسم یادبود تقدیر به عمل آوردند . 


185                          179

۸ مهر ۱۳۹۳ ۰۸:۳۰