سالگرد تاسیس شرکت ارتباطات زیرساخت در مرکز بهداشت صنعتی

سالگرد تاسیس شرکت ارتباطات زیرساخت در مرکز بهداشت صنعتی
سالروز تاسیس شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان تنها متولی شبکه های مادر مخابراتی و ارتباطی ایران عزیزمان در مرکز بهداشت صنعتی و سلامت کارکنان گرامی داشته شد.

در این مراسم دکتر عباس حاجی عابدینی ریاست مرکز بهداشت صنعتی به همراه معاون و مدیران مرکز در محل کار پرسنل حضور یافته و ضمن تبریک سالروز تاسیس شرکت ارتباطات زیر ساخت با اهداء گل و پذیرایی با شیرینی از تلاش های شبانه روزی همکاران تشکر نمودند.سالگرد تاسیس شرکت ارتباطات زیرساخت                سالگرد تاسیس شرکت ارتباطات زیرساخت

۲۲ اَمرداد ۱۳۹۳ ۱۰:۰۳